Profil spoločnosti - AQUATECH s.r.o. Košice

AQUATECH s.r.o.

Spoločnosť AQUATECH s.r.o. bola založená v roku 2002. Je nástupcom SBS Projekt-Združenie, ktoré bolo založené v roku 1992.

Spoločnosť AQUATECH s.r.o. sa zaoberá predovšetkým projektovaním rôznych vodohospodárskych stavieb.

Viac o našej činnosti nájdete v sekcii referencie.

Naša projektantská činnosť zahŕňa:

- Vodovody

- Kanalizácie

- Čistiarne odpadových vôd

- Úpravne pitných a priemyselných vôd

- Čerpacie a prečerpávacie stanice vôd